Ik zou zo graag wit zijn

Ik zou zo graag wit zijn

Anne-Marijke Claeys
€ 15.00 incl BTW

“Anne-Marijkes verhaal is een zoektocht naar 'de ziel van het zijn'. Daarbij legt ze het accent op voorzichtig vasthouden van emoties die heel vaak ongezien langs ons heen glijden.Ze wil gedragen worden, om te kunnen dragen. Ze zoekt naar stilte in de natuurlijke verstilling van de maan, het water, de lucht.
Haar poëzie is nadenken over de zin van haar zoektocht. Het is nadenken over het leven zelf, dat onvermijdelijk naar een einde verwijst en terugkeer onmogelijk maakt.
Maar hoe onontkoombaar ook, tegelijk geeft deze zoektocht, precies in de onontkoombaarheid ervan, de kracht aan waarmee geleefd, geliefd moet worden. 
Anne-Marijkes poëzie straalt een onverzettelijke kracht uit tegen de zinloosheid, de stuurloosheid, de absurditeit. Dat maakt haar poëzie brandend actueel.
In een razendsnel evoluerende wereld, biedt haar poëzie de mogelijkheid om even stil te staan.
Anne- Marijke verpakt haar inhoud fragiel in woorden, die je aandacht vragen, waarover nagedacht moet worden.”

 

K. Thiriaux

Anne-Marijke Claeys werd in 1957 in Kortrijk geboren. Zij studeerde af als master in de Germaanse filologie en stond gedurende 23 jaar voor de klas. Nadien bleef zij als Remedial Teacher de onderwijskansen voor elke leerling verdedigen.
Sinds enkele jaren zoekt zij universele thema’s in gelaagde woorden te gieten. Met Ik zou zo graag wit zijn stelt Anne- Marijke Claeys haar debuutbundel voor. Daarin gaat de mens naar de zin van het leven op zoek. Hij realiseert zich op de weg doorheen de tijd, het geluk, de liefde en het lijden stilaan dat hijzelf in alles en iedereen is, waardoor hij erin slaagt met zichzelf en de anderen in het reine te komen en aldus weer wit wordt. De witte mens, een onbeschreven blad, klaar om buiten de tijd in een universum opgenomen te worden waar de kern van alles triomfeert: de liefde als onvoorwaardelijke heerser.
Elk gedicht moet een geschenk voor de lezer worden . Op zijn beurt mag hij er behoedzaam de verpakking van openen,  om wat hij erin vindt een zelf gekozen plaats te geven. Het werk hoeft dus niet autobiografisch gelezen te worden, al kan je het diepste wezen van de maker nooit  verloochenen. En toch… er staat niet altijd wat er staat.

 

 

Auteur Anne-Marijke Claeys poserend met haar debuutbundel.

 

Een uitgave in eigen beheer van de auteur