Ik zweeg daarover

Ik zweeg daarover

Paul Cox
€ 18.00 incl BTW

In het najaar van 2012 liep Paul Cox' vijfde bundel van de persen, 'Ik zweeg daarover'. Hierin illustreert hij weerom dat hij over het zeldzame vermogen beschikt elk van zijn zinnen door de ziel der dingen te laten strelen. Echt of virtueel, springlevend of morsdood, figuren, objecten, gevoelens schildert hij om in organische felheden. Vrij van tierlantijnen. Met nauwkeurig gekozen woorden, poedelnaakte woorden. Paul Cox is eigenlijk niet alleen dichter, maar tegelijk een "opener" die zachtjes allerlei voorhangsels ontsluit en uitnodigt het bestaan te aanschouwen zoals men wijn proeft.

Ontstaan in Hasselt midden een kunstenaarsgezin.  Schrijft al vanaf prille leeftijd gedichten, kortverhalen en later ook geestrijke aforismen, ‘des amuse’âmes’ zoals ze door kenners worden getypeerd. 
Studeerde eerst aan de Sociale Hogeschool te Gent, nadien aan de faculteit letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Gent.
Woont al geruime tijd in Zegelsem, midden de heuvels van de Vlaamse Ardennen.
Is soms ook als beeldend kunstenaar actief met vooral olieverf, acryl, pastel en aquarel.  Stelde, uit argwaan tegenover traditionele uitgeverijen, jarenlang zijn werk liever tentoon : verweefde dan zijn teksten in kleurvlekken, sobere pentekeningen of decoratieve lettertekens.  Trad ondermeer op in het gezelschap van Herman De Coninck, Miriam Van hee en Gerrit Kouwenaar.
Onder stimulans van een aantal goede vrienden werd dan toch zijn eerste dichtbundel, ‘Niemand kon dit weten’ bij het Poëziecentrum gepubliceerd in 2003.  Twee jaren later verscheen ‘De morgen van het paard’ en nogmaals twee jaar nadien, in 2007, ‘Genade met wijnvlek’.  
Bij uitgeverij ‘Het Moment’ kwam in 2010 zijn vierde bundel uit, ‘Herinneringen aan morgen’. Eind november 2012 verscheen vervolgens bij dezelfde uitgeverij zijn vijfde bundel 'Ik zweeg daarover'
Paul Cox tracht in zijn poëzie de complexiteit en het wezen van de dingen op een toegankelijke maar erg persoonlijke manier te verwoorden, waardoor het gewone weer ongewoon wordt en opnieuw verwondert.  Hij polijst en schaaft zijn werk tot, naar zijn aanvoelen, nog enkel de essentie rest.  Bijna altijd is er een  (speels-)filosofische ondertoon in zijn gedichten aanwezig waardoor ernst en glimlach, donker en licht, in elkaar overlopen.

 In maart 2015 publiceerde Paul Cox bij uitgeverij Partizaan zijn nieuwste bundel 'Bij gebrek aan piano'.

 

 

Auteur Paul Cox bij de voorstelling van zijn nieuwe bundel 'Bij gebrek aan piano' (uitgeverij Partizaan/Stefaan Van Laere) in de Gentse Cultuurkapel.