De Vlindervanger

De Vlindervanger

refnr.: 00173
auteur: Eelco Schut
genre: roman
€ 21.50 incl BTW

boek De Vlindervanger

Job hoorde hoe Elias met zware bonkende stappen de trap af denderde. Gehaast kwam hij de keuken binnen lopen met zijn uitpuilende aktetas onder de arm.
‘Kom je Masja?’ vroeg hij, terwijl hij zijn tas dicht klikte. ‘Ja, een moment. Ik pak onmiddellijk mijn spullen en ga mee.’ Terwijl Job naar de wc liep, zag hij Elias in de gang zwaar ademend tegen de houten lambrisering aanleunen, zijn gezicht voorovergebogen.
‘Wat is er aan de hand Elias? Gaat het?’ Het leek alsof het bloed uit zijn gezicht was weggetrokken. Job legde kameraadschappelijk een hand op zijn schouder, maar Elias weerde hem af.
‘Kan ik iets voor je doen?’ vroeg Job.
‘Ik moet je iets ernstigs vertellen,’ zei Elias. ‘Maar niet nu.’ Job schrok en zag hoe Elias’ ogen verwilderd langs hem heen staarden en hoe hij met de buitenkant van zijn hand het zweet van zijn voorhoofd veegde. Vervolgens strekte hij, moeizaam zuchtend, zijn lijf en liep vlak langs Job naar de voordeur. Job rook zweet. Was het angstzweet? Wilde Elias hem iets over Masja vertellen? Of ging het ergens anders over?
 

Eelco Adward Schut is afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Groningen en heeft een opleiding aan de Fotoacademie te Amsterdam gevolgd. Hij schrijft columns, essays en verhalen. De Vlindervanger is zijn debuutroman.

 

 

Eelco Schut