Bij gebrek aan piano

Bij gebrek aan piano

refnr.: 00002
auteur: Paul Cox
genre: Poëzie
€ 18.00 incl BTW

boek Bij gebrek aan piano

Paul Cox, geen ijdelheid bij hem, bijna vroom, zekere authentieke kracht.

Zijn gedichten doorstaan windstoten, rukwinden en belonen de aandachtige lezer. Hier geen woordentsunami’s of grof geschut. Nergens voorspelbare elementen. Nergens losse flodders. De dichter deelt rake klappen uit, steeds onverwacht en trefzeker. Paul Cox legt een geheel eigen parcours af. Hij erkent de vergankelijkheid en de aftakeling, maar probeert toch nog een stil gevecht aan te gaan in een vastbesloten poging om van elk moment een getuigenis af te leggen; een voetafdruk die niet weggespoeld zal worden. 

Cox hanteert een misleidend simpel woordenpalet. Zijn gedichten zijn gelaagd en houden om elke bocht een verrassing in petto. Zijn observaties raken tot aan de laatste lettergreep en maken het herlezen van de poëzie tot een verademing. Hij schuwt de uitdaging niet en aanvaardt geen makkelijke vlucht in voorspelbaarheid. De authenticiteit vormt de ondertoon, de onderlaag waarop de kwaliteit steunt. De lezer beseft dat hij met de poëzie van Paul Cox een merkwaardige en waardevolle stem uit ons letterland onderdak verleent.” 

 

Frank Decerf in ‘De Auteur’, tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.

Ontstaan in Hasselt midden een kunstenaarsgezin.  Schrijft al vanaf prille leeftijd gedichten, kortverhalen en later ook geestrijke aforismen, ‘des amuse’âmes’ zoals ze door kenners worden getypeerd. 

Studeerde eerst aan de Sociale Hogeschool te Gent, nadien aan de faculteit letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Gent.
Woont al geruime tijd in Zegelsem, midden de heuvels van de Vlaamse Ardennen.
Is soms ook als beeldend kunstenaar actief met vooral olieverf, acryl, pastel en aquarel.  Stelde, uit argwaan tegenover traditionele uitgeverijen, jarenlang zijn werk liever tentoon : verweefde dan zijn teksten in kleurvlekken, sobere pentekeningen of decoratieve lettertekens.  Trad ondermeer op in het gezelschap van Herman De Coninck, Miriam Van hee en Gerrit Kouwenaar.
Onder stimulans van een aantal goede vrienden werd dan toch zijn eerste dichtbundel, ‘Niemand kon dit weten’ bij het Poëziecentrum gepubliceerd in 2003.  Twee jaren later verscheen ‘De morgen van het paard’ en nogmaals twee jaar nadien, in 2007, ‘Genade met wijnvlek’.  
Bij uitgeverij ‘Het Moment’ kwam in 2010 zijn vierde bundel uit, ‘Herinneringen aan morgen’. Eind november 2012 verscheen vervolgens bij dezelfde uitgeverij zijn vijfde bundel 'Ik zweeg daarover'
Paul Cox tracht in zijn poëzie de complexiteit en het wezen van de dingen op een toegankelijke maar erg persoonlijke manier te verwoorden, waardoor het gewone weer ongewoon wordt en opnieuw verwondert.  Hij polijst en schaaft zijn werk tot, naar zijn aanvoelen, nog enkel de essentie rest.  Bijna altijd is er een  (speels-)filosofische ondertoon in zijn gedichten aanwezig waardoor ernst en glimlach, donker en licht, in elkaar overlopen.
 
 
 
  
Dichter Paul Cox hanteert zijn eigen fijnbesnaard idioom.
 

Klik hier om de website van Paul Cox te bekijken.