De verborgenheid der kolommen

De verborgenheid der kolommen

refnr.: 00020
auteur: Paul de Pessemier
genre: Novelle
€ 18.50 incl BTW

boek De verborgenheid der kolommen

De auteur gunt de lezer een indiscrete en zeldzame kijk op de gebruiken in de vrijmetselarij. Dat doet hij in een archaïsch en barok Nederlands, waardoor het verhaal in een bijzondere sfeer wordt verteld. Bovendien is het boek met raffinement geschreven. De niet-ingewijde lezer vraagt zich voortdurend af wat authentiek is en wat verzonnen.
Ook bij de persoonsbeschrijvingen is de dubbele bodem merkbaar. De auteur heeft met dit werk een charmant, geestig en intelligent sleutelverhaal verteld.
NBD Biblion

Een stilistisch hoogstandje, geschreven in een barok en doorwrocht Nederlands dat doet dromen van lang vervlogen raffinement. ‘Een mogelijke gelijkenis met bestaande personen berust op het toeval’, schrijft hij ergens. Ja, ja: Honni soit qui mal y pense?
Het Nieuwsblad

Derde herziene druk!

Paul de Pessemier ’s Gravendries was gedurende zeven jaar eindverantwoordelijke van het kunsthistorisch tijdschrift De Woonstede door de Eeuwen Heen. Hij publiceert zowel fictie als non-fictie. Hij heeft vier romans en drie biografieën op zijn palmares. Daarnaast schrijft hij regelmatig geschiedkundige en kunsthistorische artikelen.

 

 

Auteur Paul de Pessemier.