Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES:
 
In deze voorwaarden wordt verstaan:
-de ondernemer: Uitgeverij Partizaan.
-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.
 
 
2. VOORWAARDEN:
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 
De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de geplubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.
 
 
3. OVEREENKOMST:
 
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 
4. PRODUCTPRIJS:
 
De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en inclusief BTW.
 
 
5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE:
 
Alle bestellingen zijn contant te betalen. Hiervoor kan de klant de volgende betalingswijze gebruiken: betaling via homebank of contant bij afhaling van de goederen in onze showroom.
 
 
6. LEVERINGSKOSTEN:
 
 
De leveringskost wordt steeds bij de afrekening duidelijk vermeld aan de klant. De leveringskost wordt toegevoegd aan de productprijs of aan het totaal van de verschillende productprijzen.
 
De verzendkosten verschillen van land tot land en van gewicht van de colli
 
- België: + € 2,95 voor een bestelling tot € 20,00, gratis verzending vanaf € 20,00
- Nederland : + € 4,95

- andere landen: op aanvraag

 
De leveringskost is inclusief BTW en in Euro.
 
 
7. LEVERINGSTERMIJN:
 
Deproducten zijn uit voorraad leverbaar. In geval een product en/of producten niet voorradig is, wordt de klant door de ondernemer  per mail verwittigd.

 

 
8. GESCHILLEN:
 
Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement Gent, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.
 
 
9. HERROEPINGSRECHT:
 
De klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het product of producten om zonder redenen het product of de producten terug te sturen.
De klant dient schriftelijk melding te maken van de herroeping en dit door het “formulier voor herroeping” in te vullen of door een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven (per mail of schrijven) waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.
De klant mag het product of de producten pas retour zenden wanneer hij/zij schriftelijk melding heeft gemaakt van het recht van herroeping.
 
De klant dient met de volgende punten rekening te houden:
 
de kosten voor de retour zijn altijd ten laste van de klant.
Het product of de producten dienen opgestuurd te worden naar:Uitgeverij Partizaan, Eikenstraat 13 9940 Evergem (België)
De retourzendingen zijn steeds op risico van de klant. Zoekgeraakte of beschadigde goederen van retourgezonden producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
- het product en/of de producten moeten volledig zijn inclusief toebehoren, gebruiksaanwijzingen, e.d.
- het product dient in zijn oorspronkelijke verpakkingen teruggezonden te worden.
- het product of producten mag (mogen) nog niet gebruikt zijn.
- vuile producten worden niet aanvaard.
- gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten worden nooit teruggenomen.
Als de retourzending niet voldoet aan deze voorwaarden dan komen deze niet in aanmerking om terugbetaald te worden. 
 
10. FORMULIER VOOR HERROEPING:
 
De klant kan het formulier terugvinden:
 
a) in de vorm van PDF.
b) Via het formulier op uw bevestigingsmail van uw bestelling
c) Online invullen op onze website en opsturen via onze website.
 
De ondernemer deelt de klant onverwijld de bevestiging van de ontvangst van de herroeping.
 
11. TERUGSTORTINGSTERMIJN:
 
De terugbetaling zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het “formulier voor herroeping” geschieden. Het bedrag wordt terug gestort inclusief de initiële leveringskost. Indien de retourzending pas NA 14 dagen, na de invulling van het “formulier voor herroeping” in het bezit is van de ondernemer, dan heeft de ondernemer nog 14 dagen extra de tijd om het bedrag terug te storten.
Bij een deelretournering wordt de initiële leveringskost niet terugbetaald.
 
12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
 
De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.
Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.
 
13. KLACHTEN:
 
Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het destreffende product. Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering een schriftelijke klacht op te sturen.
De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.
 
 
14. INTELLECTUELE EIGENDOM:
 
De totale inhoud van de website "www.partizaan.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van de eigenaar. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan uitgeverij Partizaan, op straffe van vervolging.
 
15. MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOP. 
 
Om over te gaan tot de aankoop moet de klant minimum 18 jaar zijn of toestemming hebben van een ouder of voogd.
 
16. GEDRAGSCODE.
 
Uitgeverij Partizaan onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. U kan hierover meer informatie vinden op 
http://becommerce.be/nl/overbecommerce/over-becommerce.
 
17. EIGENAAR "ON-LINE SHOP"
 
Uitgeverij Partizaan
Eikenstraat 13
9940 Evergem
www.partizaan.be