Grandeur en Val van de Pausen van Avignon

Grandeur en Val van de Pausen van Avignon

refnr.: 00286
auteur: Bernard Vandeginste & Yves Van Buyten
genre: een episodische geschiedenis??? van de 14e eeuw, met Avignon en het verblijf van de pausen aldaar
Aantal pagina's: 300
ISBN: 9789492007332
Softcover
€ 22.50 incl BTW

boek Grandeur en Val van de Pausen van Avignon

De auteurs schreven een ‘episodische geschiedenis’ van de 14e eeuw, met Avignon en het verblijf van de pausen aldaar (1307-1378) als rode draad.
Het is geen saaie chronologische opsomming van biografische details of van realisaties van de zeven pausen van Avignon, maar de auteurs bestuderen verschillende gebeurtenissen, toestanden, stromingen, conflicten, epidemieën uit de 14e eeuw en hoe de pausen daartegenover stonden en reageerden. Alle pausen die in Avignon zetelden komen aan bod als leiders van de Kerk in hun strijd om de absolute macht tegen het wereldlijke gezag. De stad Avignon speelt een voorname rol als pauselijke zetel. De auteurs leggen uit hoe de pausen het aanzicht van de stad en het lot van haar inwoners hebben beïnvloed als heersers en als bouwheren van majestueuze gebouwen. Er wordt verslag uitgebracht over de verkiezingsconclaven die verre van vlekkeloos verliepen en het administratief en financieel systeem van de pausen wordt haarfijn ontleed. Hoe reageerden de pausen op de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland, op de politieke chaos in de Italiaanse steden en op andere gewapende conflicten? Met welke bedreigingen hadden ze te maken, op politiek, ideologisch, spiritueel en intellectueel vlak? Hoe rekenden zij juridisch af met hun tegenstanders en hoe komt het dat geen enkele paus omkwam als gevolg van de pest? Waarom kwam er een einde aan het verblijf van de pausen in Avignon, en was hun terugkeer naar Rome de oorzaak van het langst durende schisma in de katholieke Kerk?
Een antwoord op al die vragen maakt het voorwerp uit van dit verhalend geschreven historisch boek.
 

BERNARD VANDEGINSTE (Kortrijk, °1943) is doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen (1980, Radboud Universiteit Nijmegen) en coauteur van verschillende wetenschappelijke uitgaven en publicaties. Met Yves Van Buyten publiceerde hij zijn eerste kerkhistorisch boek over de oratorianen (2019, Uitgeverij Averbode).

 

Bernard Vandeginste.YVES VAN BUYTEN (Sint-Niklaas, °1952) was actief als bestuurder en directeur in de financiële sector, maar “geschiedenis” is zijn levenslange passie. Als auteur en coauteur publiceerde hij meerdere boeken en artikels waarin de geschiedenis van de Kerk steeds een belangrijke rol speelt.

 

Yves Van Buyten.