Op sterven na dood...

Op sterven na dood...

refnr.: 00255
auteur: Marc De Buysscher
genre: Een kritische kijk op het Belgische politiewezen
Aantal pagina's: 324
ISBN: 9789464076141
Softcover
€ 22.50 incl BTW

boek Op sterven na dood...

Zo ‘n 20 jaar geleden werd, als gevolg van heel wat schandalen die aantoonden dat politiediensten niet naar behoren functioneerden, werk gemaakt van de geïntegreerde politie. De theorie van de opstart was duidelijk: via taaktoewijzingen en informatiedoorstroming op twee niveaus (lokaal & federaal) een gepaste aanpak van de criminaliteit. Het verhaal kon niet simpeler, met sociale controle en preventie door lokale politiediensten en het behartigen van tussenkomsten die het lokaal niveau niet overstegen. Federale politiediensten stonden dan weer in voor het ‘zwaardere’ werk, veelal op basis van haar analyses en op aangeven van lokale politiediensten die in staat werden geacht het informatiesysteem genoegzaam te voeden. Het draaide helemaal anders uit.
Ondertussen weten zelfs insiders niet meer wie met wat bezig is, behalve dat het gros van de politiemensen achter de pc gekluisterd zit. Met meer dan 42 jaar ervaring vond de auteur het zijn morele plicht om een dergelijke gang van zaken aan de kaak te stellen. Het boek geeft een ontluisterende kijk op de wijze waarop onze politie moet werken.

Marc De Buysscher (°1954) nam dienst in 1976 en doorliep alle geledingen van de Gentse politie. Sinds maart 2019 is hij op pensioen.
 


Auteur Marc De Buysscher.