Een drang naar weerloos zijn

Een drang naar weerloos zijn

Stefaan Van Laere
€ 18.50 incl BTW

Nu: een naamloze kamer, een oude vrouw met haar herinneringen.
Is er iemand aanwezig die luistert?

Vroeger: een dominante vader, rechtlijnig in zijn koppigheid.
Een speelbal in de grillige maalstroom van de eigen kleine geschiedenis. Waarin macht verzandt in onmacht.
En het kiezen voor de verkeerde kant noodlottige gevolgen heeft.

De metronoom van het leven tikt heen en weer, traag maar ongenadig. Hoelang houdt ze het nog vol, met een hoofd vol woorden? Hoelang nog het verzet?
 

Stefaan Van Laere '1963) schrijft al heel zijn volwassen leven omdat hij het niet kan laten. Naast journalistiek werk en non-fictie vloeien op tijd en stond ook thrillers en romans uit zijn pen. ook is hij hoofdredacteur van Seniorennet.